first
  
last
 
 
start
stop

Kollégium


Tisztelt Szülők!


Gyermekük intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdte meg középiskolai tanulmányait.

A fenti törvények előírják a szakközépiskolai tanulók részére az iskolai rendszerű szakközépiskolai képzés esetében a szorgalmi időszakot követően összefüggő (azaz egymást követő munkanapokon teljesítendő) nyári szakmai gyakorlatot.


Ezek alapján a tanulóknak:
10. évfolyam után 140 óra (7 óra/nap)
11. évfolyam után 140 óra (7 óra/nap)
13. évfolyam után 160 óra (8 óra/nap)

összefüggő szakmai gyakorlaton (úgynevezett nyári gyakorlaton) kell részt venniük.

A továbbhaladás feltétele:

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakokra érvényes kerettantervi leírások tartalmazzák.

A gyakorlat teljesítésének helye:

• a szülő által keresett munkahelyen, vagy
• a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál, www.isziir.hu honlapon gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása menüben szakmacsoportra, azon belül szakképesítésre szűrve (Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport, Környezetvédelmi technikus 5485001; Informatika szakmacsoport, Informatikai rendszergazda 5448104)
• a fenti esetekben a kiválasztott gazdálkodó szervezet (megj) és az iskola között a gyakorlat idejére szóló EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST-t kell kötni. Az együttműködési megállapodás iskolánk honlapjáról a SZAKMAI GYAKORLAT/INFORMATIKA v. KÖRNYEZETVÉDELEM menüből tölthető le. Az összefüggő gyakorlat időpontja a nyári szüneten belül a munkahellyel tetszőlegesen egyeztethető.
• Ha a fenti lehetőségek egyikével sem sikerül gyakorlati helyet találni gyermeke számára, akkor az iskolában kell a gyakorlatot elvégezni.

A gyakorlat dokumentálása:

A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt, a tanuló értékelését és a tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzés során. A foglalkozási napló letölthető az iskolánk honlapjáról az SZAKMAI GYAKORLAT/INFORMATIKA v. KÖRNYEZETVÉDELEM menüpont alatt.

A tanulót megillető juttatások:

Az összefüggő szakmai gyakorlat idejére pénzbeli juttatást kell fizetni. A pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szeresénél (19,5%). Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár, heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad.

Felelősségbiztosítást együttműködési megállapodás esetén az iskola, mint a gyakorlati képzés szervezője, köti a tanuló javára.

A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben - az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti - kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg. A tanuló részére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások is adhatók.

OEP bejelentés: Az 1997. évi LXXX tv. 5§ (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított). Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem. (Tehát a bruttó összeg ugyanannyi, mint a nettó.)  

SZJA fizetés: Az 1995. évi CXVII tv 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott juttatása SZJA – mentes bevétel.  

A gyakorlat teljesítésének igazolása: A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig eljuttatja a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt foglalkozási naplót közvetlenül, vagy az osztályfőnökön keresztül az iskola titkárságára.

Bejelentési kötelezettség: A tanuló 2016. április 30-ig a titkárságon három példányban leadja a fogadó munkahely által kitöltött és aláírt megállapodást (a határidő lejárta után megállapodásokat már nem tudunk befogadni!), vagy jelzi, ha nem talált külső gyakorlati helyet, és ezért az iskolában kívánja teljesíteni az összefüggő gyakorlatot. Az iskolai gyakorlat pontos beosztásáról a tanév végén adunk tájékoztatást.

Szeretnénk, ha minél több diákunk találna a gyakorlat idejére külső gazdálkodó céget, mert így munkahelyi tapasztalatokat szereznének és valós munkakörnyezetben, a szakhoz illeszkedő valós gyakorlati feladatok megoldásával foglalkoznának!


Szakképzési munkaközösségek


Megj.: A szervezet lehet szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet, költségvetési szervként működő intézmény, vagy alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy és a fenntartásukban működő intézmény.


SZIRÉN

Integrált könyvtári
rendszer

 

 

konyvtar@sztjg.hu

 

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
<<  Október 2020  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Szent Gellért Pályázat

 

Nyitott pozíciók