first
  
last
 
 
start
stop

Kollégium

A Gimnázium története, a kezdetektől a jelenig....
Az 1960-as évek oktatáspolitikája Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is több településen hozott létre gimnáziumot, így Edelényben, Encsen és Ormosbányán nyíltak középiskolák, melyek ezen települések vonzáskörzetébe tartozó kistelepülések fiataljainak középiskolai oktatását voltak hivatottak ellátni. Edelény községben, mely járási székhely volt, a Megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya engedélye alapján már az 1962-63-as tanévben megkezdődött a gimnáziumi oktatás. A tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium kihelyezett egységeként egy 46 fős osztály kezdte meg tanulmányait az egresi 3. Sz. Általános Iskolában. A gimnázium fennállásának 10. évfordulójára öt diák egy kis dolgozatot állított össze az iskola történetéből, melyben egyik tanárnőjük így emlékszik vissza a kezdetekre: „Hagyomány és tapasztalatok nélkül általános iskola jellege volt az induló gimnáziumnak. A tanítás azonban nagy lendülettel megindult és a lelkes fiatalok hamar összekovácsolták az elkeseredett tanulókat. Az elkeseredés oka az volt, hogy a diákokat az eredeti jelentkezési helyükre nem vették fel és úgy irányították át őket egy még nem létező gimnáziumba. Az elkeseredés hamar elmúlt és a diáksapkás gimnazisták nagy feltűnést keltettek a községben.” Még 1962-ben megkezdték, típusterv szerint, egy nyolc tantermes gimnázium építését a Megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya engedélye alapján, a Bódva keleti oldalán, az egykori Borsod és Edelény közötti területen, mely vásártér volt. A Bódva árterületén volt az építésre kijelölt telek, mely környezetéhez képest mélyen volt, ezért Edelény és az akkori járás községei több százezer forinttal járultak hozzá a terület feltöltéséhez. Az 1963-as árvíz hátráltatta ugyan az építkezést, ennek ellenére a főépületben ősszel megkezdődött a tanítás.


A gimnázium 1963. augusztus 1-jével vált önállóvá és szeptember 4-én a második osztály mellett három első osztály kezdte meg az 1963-64-es tanévet. Az indulásnál hét főállású tanár és öt általános iskolai óraadó tanár kezdte meg a munkát.

Az 1964-65-ös tanévben megindult a dolgozók esti gimnáziuma, amely később levelező tagozattá alakult, és – kihagyásokkal ugyan – de azóta is folyamatosan működik. Az iskolában már énekkar, irodalmi színpad és tánccsoport működött. Az 1965-66-os tanévben már több mint 350 tanulója és 16 főállású tanára volt az iskolának, és a diákok több mint negyven községből jártak nap mint nap Edelénybe. Az 1970-71-es tanévben 12 osztály tanult a nyolc tanteremben. A diákok 75%-a volt bejáró, húsz tanár végezte az oktató-nevelő munkát. Tizenegy szakkör működött. A tárgyi feltételek nem feleltek meg a követelményeknek. A levelező tagozat I-IV. osztályában 116 fő tanult. 1970. április 3-án pinceklub nyitotta meg kapuit az iskolában, a tanárok és tanulók munkájának és a KTSZ, a Lenin Kohászati Művek támogatásának eredményeként. Ezentúl a kulturális rendezvényeket a klubban tartották, de helyet adott a különböző szakköröknek, filmvetítéseknek is. Hetente háromszor állt a fiatalok rendelkezésére, de az osztályok által szervezett klubdélutánokat más alkalmakkor is megrendezhették. Érdemes néhány nevet megemlíteni a klub és az iskola neves vendégei közül: Garai Gábor, Váci Mihály költők, Czine Mihály irodalomtörténész, Gulyás Mihály, a Napjaink megyei irodalmi folyóirat szerkesztője. A folyóirat azóta megszűnt.1973-ban kezdték meg az iskolai könyvtár szervezését, mely napjainkra már több mint tízezer kötetet számlál és segíti a diákokat a tanulásban, a tanárokat pedig az oktató-nevelő munkában. A gimnázium diákotthonát 1973 szeptemberében alapították. A Mákvölgyi és az Edelényi Bányaüzem egyesítésével megüresedett az edelényi üzem irodaháza és munkásszállója, amelyet a nagyközségi tanács és a Megyei Tanács V. B. Művelődési Osztálya alkalmasnak talált arra, hogy középiskolai diákotthonként működjön. Kisebb felújítási munkák után 1973. szeptember 15-én népesült be a gimnáziumtól mintegy két kilométerre lévő épület, mely önálló intézményként működött.

1981 szeptemberétől a gimnáziumhoz csatolták, és az addigi diákotthoni igazgató igazgatóhelyettesi státuszba került.A létszám fokozatosan csökkent és a 100 férőhelyes diákotthont már nem lehetett gazdaságosan üzemeltetni, ezért 1992-ben a gimnázium északi oldalán a fenntartó, a városi önkormányzat 50 férőhelyes új diákotthont építtetett, amelyet december végén adtak át.Visszatérve az iskola történetéhez, meg kell jegyeznünk, hogy 1983-ban felveszi Izsó Miklós szobrászművész, a magyar nemzeti szobrászat megteremtőjének nevét, aki az egykori edelényi járáshoz tartozó Disznóshorváton (1950-től Izsófalva) született.1985 nyarán négy kisteremmel és három egyéb célú helyiséggel bővült a gimnázium. A bővítéshez szükséges pénzt a megyei tanács biztosította. 1986. január 1-jével, az addig a megyei tanács irányítása alá tartozó gimnázium átkerül az akkor frissen, újra várossá nyilvánított Edelényhez, amely azóta is önálló költségvetési intézményként működik.

1991 februárjától „nulladik évfolyamot” indítottak a gimnáziumban, a Városi Önkormányzat engedélyével. Szintén 1991-ben kétéves gyors- és gépíró szakközépiskolai osztály indult, miután a pályázattal nyert pénzből megvásárolták a szükséges elektronikus írógépeket. 1993 őszétől a gyors- és gépíró szakiskolai oktatás szünetel.Szintén 1991-ben, pályázati pénzből vásárolt számítógépeken fakultációs tárgyként megindult a számítógép-kezelői ismeretek oktatása.1991-ben megtorpanás tapasztalható a gimnázium fejlődésében, hisz a pénzügyi eszközöket visszafogó fenntartói tendenciák érvényesültek, részeként és következményeként a rendszerváltozás utáni átmeneti és bizonyos tekintetben zavaros országos oktatásügyi helyzetnek.Az átmeneti megtorpanás után újabb fejlődés indult meg a gimnáziumban. 1997-ben szakképzés kezdődik az iskolában környezetvédelmi szakon, és ennek megfelelően változik az iskola neve: Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola lesz. Az ötödik évben számítógépes képzésre maradhatnak ott a diákok.Az 1996-97-es tanévről jelent meg első alkalommal az iskola évkönyve, mely azóta rendszeresen megjelenik. Bizonyára sok érdekes esemény történt még az eltelt negyven év alatt a gimnáziumban, melynek feltárása és megírása a következő nemzedékre vár.


2008 júliusától az intézmény beleolvadt a város oktatási és nevelési intézményeit összefogó újonnan megalakult intézménybe, az Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda -ba. Az intézmény közismertebb nevén Városi Oktatási Központ -ként vált ismerté a köztudatban. A gimnázium épületében székelt az Oktatási Központ vezetése, így mint központi intézmény működött tovább. A Városi Oktatási Központ a gimnázium intézményén kívül további 3 általános iskolát és 3 óvodát üzemeltetett. A gimnázium ezen idő alatt is számos fejlődésen ment keresztül, a képzések területén vezető szerepet kezdett betölteni az informatikai oktatás és szakképzés. A legfontosabb változás azonban 2010 évében következett be. A gimnázium épülete az 1962 évi megnyitása óta először egy teljes rekonstrukción és átépítésen esett át. Az átépítés első szakaszában az épület északi szárnyát újították fel, majd a déli szárny felújítása és átépítése, modernizációja következett. Sajnos az átépítést beárnyékolja az idő közben bekövetkezett természeti katasztrófa, a 2010 évi árvíz, mely talán a város életében a legnagyobb pusztítást okozó esemény volt. Az események miatt az átépítés is lassabban ment végbe, azonban befejeztével egy, a kor színvonalának megfelelő oktatási intézmény állt a diákok és a tanárok rendelkezésére.


2011 nyarán újabb változás következett be az iskola életében. A város vezetése, 3 éves működés után, a Városi Oktatási Központ megszüntetéséről és átszervezéséről döntött. Ez a döntés jelentősen érintette a gimnáziumot is. A város vezetése arról határozott, hogy a fenntartói jogokat átadja a Miskolci Görögkatolikus Exarchátusnak. Így az intézmény átkerült a Görögkatolikus egyházhoz, s a továbbiakban 2011. szeptember 01 -től mint egyházi intézményként működik tovább új nevén, melyet jelenleg is visel....

SZIRÉN

Integrált könyvtári
rendszer

 

 

konyvtar@sztjg.hu

 

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
<<  Október 2020  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Szent Gellért Pályázat

 

Nyitott pozíciók